Lumimuut antara mitos dan kenyataan

Cerita tentang asal-usul leluhur Minahasa, selalu jadi topik bahasan  yang menarik. Sumber yang sering menjadi bahan rujukan adalah nyanyian...